Lid Raad van Commissarissen

Parttime
  • Geplaatst op: 22 juli 2024
  • Reageer voor: 22 juli 2025
Vacature omschrijving

Dit geeft jou plezier

Wij gaan samen voor het plezier van jong en oud in onze accommodaties. Met jouw kennis en kunde draag je bij aan een gezonde exploitatie in het belang van de gemeente en inwoners van Hillegom.

Dit ga je doen

De Raad van Commissarissen van Sportfondsen-Hillegom heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en manager en op de algemene gang van zaken binnen de vennootschap. De RvC staat directie en management met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Commissarissen zich naar het belang van de vennootschap.

De grootte van de RvC is vastgelegd in te statuten van de vennootschap. De Raad van Commissarissen bestaat uit minstens twee en ten hoogste vijf leden. De samenstelling en de omvang van de Raad van Commissarissen zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van haar leden de Raad van Commissarissen het best in staat stelt om de diverse taken naar behoren te verrichten en de aan de RvC toegekende bevoegdheden te dragen. Voorts dient de Raad van Commissarissen in staat te zijn zich een zelfstandig oordeel te vormen omtrent de strategie en het beleid van de vennootschap. Dit betekent dat de Raad van Commissarissen in zijn geheel dient te beschikken over kennis en ervaring op de volgende gebieden:
• Personele en organisatorische aangelegenheden;
• Financiële en bedrijfseconomische aspecten;
• Technisch en bouwkundig inzicht;
• Het functioneren van lokale, regionale overheden.
Daarbij dient binnen de Raad van Commissarissen sprake te zijn van een spreiding van specifieke deskundigheid en ervaring van de verschillende aspecten van het ondernemingsbeleid.

Taken en verantwoordelijkheden bestuurder, RvC
Vertaald naar de Hillegomse situatie met directeur/bestuurder, manager en RvC leidt dit in grote lijnen tot de volgende verdeling van taken en verantwoordelijkheden:
Directeur/bestuurder, manager:
• Directeur en manager zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding over de exploitatie van de drie tot de vennootschap behorende accommodaties;
• Directeur en manager zijn verantwoordelijk voor de klanttevredenheid, voor het aangaan van samenwerkingsverbanden, het uitbreiden en optimaliseren van activiteiten en het benutten van kansen die de exploitaties verder kunnen verbeteren;
• Directeur en manager zijn verantwoordelijk voor beheersing van risico’s en voor de realisering van de doelstellingen van de vennootschap;
• Directeur en manager rapporteren periodiek over de werking van interne beheersings- en controle systemen;
• Directeur en manager zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en volledigheid van financiële rapportages;
• Directeur en manager verschaffen de RvC tijdig alle voor de toezichthoudende en adviserende taken benodigde informatie;
• De directeur/bestuurder is eindverantwoordelijk; de manager operationeel verantwoordelijk.

Commissarissen:
• De Commissarissen hebben affiniteit met de activiteiten van Sportfondsen-Hillegom;
• Commissarissen hebben kennis van politiek/bestuurlijke verhoudingen en/of beschikken over (relevante) netwerken in Hillegom;
• Commissarissen hebben de attitude van een (kritisch) bestuurlijk toezichthouder met voldoende gevoel voor governance (en niet de ambitie om de organisatie zelf te leiden);
• Commissarissen dienen te beschikken over brede financiële en bestuurlijke (werk)ervaring;
• Commissarissen dienen geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
• Commissarissen hebben een brede maatschappelijke betrokkenheid;
• Commissarissen zijn bij voorkeur woonachtig in Hillegom of zeer nabije omgeving.

En taakinhoudelijk verder:
• Commissarissen verzamelen actief informatie voor oordeelsvorming;
• Bespreken periodiek de voortgang van alle aspecten van de exploitatie door de vennootschap;
• Bespreken periodiek de voortgang van de financiële resultaten en de realisatie van doelstellingen;
• Controleren en adviseren de directeur en manager over het uitgevoerde en te voeren beleid, ten aanzien van onder andere personeel, tariefstelling, activiteitenaanbod,
samenwerkingsverbanden en verslaglegging daarover;
• Beoordelen en accorderen jaarlijks de jaarrekening;
• Nemen deel aan het (tenminste) jaarlijkse bestuurlijke overleg met de gemeente Hillegom.

De RvC komt circa zes maal per jaar in vergadering bijeen of zoveel meer als de toezichthoudende en adviserende taak dit noodzakelijk maakt. Ten minste een keer per jaar vindt bestuurlijk overleg plaats met de portefeuille houdende wethouder van de gemeente Hillegom.

Wat wij jou bieden

De rol van lid van de Raad van Commissarissen van Sportfondsen-Hillegom is vooral een vrijwilligersbaan, waarvoor een geringe jaarlijkse vergoeding wordt verstrekt.

Voor aanvullende informatie over (de exploitatie van de accommodaties door) Sportfondsen-Hillegom kunt u contact opnemen met de directeur/bestuurder, de heer. L. de Muinck Keizer: l.demuinckkeizer@sportfondsen.nl

Voor aanvullende informatie over de rol van lid van de Raad van Commissarissen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de RvC, mevrouw A. Kunst-Reekers: areekers@outlook.com

De procedure tot benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen bestaat uit een of maximaal twee gesprekken met de directeur/manager en huidige leden van de RvC, alsmede een gesprek met (de vertegenwoordiger) van de aandeelhouder van Sportfondsen-Hillegom.

De uiterste datum voor solliciteren is 31 augustus 2024. Eerste gesprekken met kandidaten zullen worden gepland begin september.

Wist je dat

Sportcentrum De Vosse

Sportcentrum De Vosse is echt een plaatje, al zeggen we het zelf. In de zomer zijn de bomen dichtbegroeid, is het grasveld prachtig groen (hier echt groener dan aan de overkant), en het water heerlijk blauw. Alsof je op vakantie bent! Naast het buitenzwembad beheren en onderhouden we een sporthal en 2 gymzalen in Hillegom. In de winter werken we met een klein team, maar je begrijpt dat we in de zomer met een groter team de drukke dagen tot een goed einde proberen te brengen. En dat is echt een heerlijk gevoel!

Werken bij Sportfondsen, weten hoe het écht is?

”Ik had in de eerste week al het gevoel dat ik er al jaren bij hoorde.”

Solliciteren voor Lid Raad van Commissarissen

Leuk dat je reageert op de vacature Lid Raad van Commissarissen! Vul hieronder jouw gegevens in en we nemen contact met je op.

Bedankt voor je sollicitatie! We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.
Voornaam

*
Achternaam

*
E-mailadres

*
Telefoonnummer

*
Motivatie (bestand uploaden)
Motivatie
CV

*