Tips voor werkgevers

  • Met flexibele werktijden geef je werknemers meer controle over hun werkweek. Werk- en privéverplichtingen sluiten beter op elkaar aan, waardoor werknemers beter kunnen inspelen op onverwachte omstandigheden, zoals een ziek kind dat van school moet worden gehaald. Dit levert werknemers op die waarschijnlijk eerder bereid zijn om wat langer te blijven als dat een keer nodig is. 
  • Hoewel de werk-privébalans een belangrijk onderwerp is, komt het nog maar weinig naar voren in gesprekken tussen werkgevers en werknemers. Het is zinvol om dit wel te doen, bijvoorbeeld tijdens het functioneringsgesprek. Daarin bespreek je alle knelpunten die een goede werk-privébalans in de weg zitten. Als je dit doet in een open en gelijkwaardig gesprek, vergroot je het wederzijdse begrip.
  • Voor een goede werk-privébalans moet je in staat zijn om je tijd goed in te delen en daarbij duidelijke keuzes te maken. Tijdens een training kun je jouw personeel hiermee om leren gaan. Op die manier zijn zij in staat om efficiënter te werken, zodat er meer tijd overblijft voor andere belangrijke taken.
  • Als je een goede werk-privébalans wilt bereiken bij je personeel, moet je natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven. De kans bestaat dat werknemers jouw gedrag overnemen. Als je bijvoorbeeld regelmatig werknemers buiten werktijd mailt, wek je de verwachting dat jouw personeel continu met het werk bezig moet zijn.
  • Een kort maar krachtige workout kan zorgen voor een fijne afwisseling tijdens een dag hard werken. Je krijgt er gezonder en gelukkiger personeel voor terug. Sommige werkgevers betalen daarom mee aan een sportschoolabonnement. Voor de minder fanatieke collega’s kan het interessant zijn om wandelingen tijdens de lunch te stimuleren. Een halfuur bewegen doet al wonderen.
  • Een kortere werkweek maakt het voor je personeel makkelijker om werk te combineren met andere (privé)taken. Bijvoorbeeld door de parttime-uren te verdelen over volle dagen of alleen de ochtenden of middagen. Zo blijft er tijd over voor bijvoorbeeld de zorg voor een kind. Maar er zijn nog veel meer redenen waarom werknemers minder werken. Andere motieven zijn bijvoorbeeld het verlenen van mantelzorg aan een naaste, het verrichten van vrijwilligerswerk of het beoefenen van een hobby.
  • Door een baan over twee werknemers te verdelen, bied je een extra mogelijkheid om parttime te werken. Zoals uit het vorige punt blijkt, zorgt dit voor een betere combinatie van werk en privé. Een bijkomend voordeel van zo’n duobaan is dat je ongeveer het salaris van één werknemer kwijt bent, terwijl je het dubbele aan kennis en ervaring terugkrijgt. Verder kunnen deze werknemers elkaar uit de brand helpen als dat nodig is.