Wizz

WiZZ van en voor alle werkgevers in zwembaden en zwemscholen


Eigentijdse werkgeversvereniging
In Polderland Nederland worden belangen van werkgevers van oudsher behartigd door werkgeversverenigingen. Met de oprichting van WiZZ in december 2016 hebben werkgevers van zwembaden en zwemscholen een eigen vereniging om hun belangen te behartigen.

WiZZ doet dat op een eigentijdse wijze. Niet met een groot bureau dat, gevraagd en ongevraagd, allerlei diensten en activiteiten uitvoert, maar als een netwerkorganisatie die ‘lean & mean’ op projectmatige wijze de activiteiten verricht die nodig zijn om de belangen van de leden te behartigen en te waarborgen.

Hoe WiZZ werkt


De werkwijze van WiZZ wordt gekenmerkt door de volgende activiteiten:


  • Overleggen met vakbonden over de CAO (en de Sociale Agenda), Sociaal Fonds en (toekomstig) Pensioenfonds

  • Lobby gericht op arbeidswet- en regelgeving

  • Lobby gericht op andere voor zwemondernemers relevante wet- en regelgeving

  • Informatie en advisering van de leden hierover

  • Kenniscentrum op basis van onder meer beschikbare informatie van leden

  • Het hebben van een vertrouwenspersoon in de recreatiesector.


  • Voor meer informatie kunt u hier terecht.
    www.wzz.nl